Projekt FVE

Projekt

FVE PODHAJI, registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001528

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace o výkonu 0,36 MW. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.