SUŠENÍ

Sušení řeziva je technologický proces, který je řízený pomocí počítačů podle standardu IBM PC. Tento kompletní regulační systém tvoří několik prvků – kompletní elektrorozvaděč, čidla pro měření klimatu v komoře, servopohony, selenoidové ventily, systém měření vlhkosti dřeva, vlastní řídící počítač. Díky této skvělé technologii vzniká to nejlepší sušené řezivo, které můžete u nás získat.

Standardní komorové sušárny jsou jedním z nejčastěji používaných typů sušáren v dřevařském průmyslu a stále drží dominantní postavení na trhu pro sušení dřeva. 

Nabízíme zákazníkům možnost sušení u nás.